BermDRIP: informeren is accepteren

De DRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel) is al jaren een vertrouwd beeld langs de kant van de weg. De nieuwe semipermanente BermDRIP van VIOSS maakt externe voedingsbronnen overbodig en werkt -volledig autonoom- op accu’s en zonne-energie. Goed voor het milieu, goed voor uw budget!

De multifunctionele matrixpanelen bewijzen keer op keer hun waarde: bij werk in uitvoering, evenementen, omleidingsroutes, files, calamiteiten of andere complexe verkeerssituaties zorgt de BermDRIP voor een goede doorstroming.

Draadloze communicatie mogelijk

Dankzij ingebouwde ’track and trace’ is de positie van een BermDRIP nooit een raadsel. De BermDRIP wordt geplaatst op een betonblok of op een pulsbuis. Draadloze communicatie via het internet maakt het bekijken en wijzigen van teksten, symbolen en parameters op de BermDRIP mogelijk.

DRIP’s van VIOSS

• Duurzame voeding via accu’s en zonne-energie
• Milieuvriendelijk (geen CO2 uitstoot)
• Geen geluidsoverlast van aggregaten
• Geen fossiele brandstoffen en smeerolie nodig
• Eenvoudig inzetbaar in combinatie met VRIS